HOTLINE :

DỊCH VỤ
Nhận tin khuyến mãi

Để nhận được thông tin khuyến mãi , vui lòng để lai email liên lạc

Dịch vụ phiên dịch tại HongKong

    Nhằm phục vụ các khác hàng sang hongkong mua sắm, giao dịch , đi hội chợ, hihongkong.com.vn  mở thêm dịch vụ  phiên dịch  cho người Viêt qua  Hongkong vui chơi hoặc làm việc,  có thể  phiên dịch theo giờ, theo ca.. tùy thỏa thuận
    Liên hệ : bungto28@yahoo.com